SHKOLLA PROFESIONALE "SALI CEKA", Elbasan

 

Në vitin 1969, u çel e para shkollë e mesme industriale me shkëputje nga puna me Degët: Mekanikë, Metalurgji, Ndërtim dhe Përpunim druri.

Shkolla filloi mësimin më 15 Shtator 1969, në ndërtesën e shkollës 9-vjeçare “Naim Frashëri” dhe fillimisht kishte kishte 12 klasa me 370 nxënës.

Në vitin shkollor 1970 - 1971, shkolla u transferua dhe filloi vitin e ri mësimor në ish shkollën mjekësore dhe ekonomike (më vonë shkolla “Haxhire Myzyri”, me një personel prej 22 mësuesish.

Gjatë vitit shkollor 1971-1972 u krijuan kabinetet e Autotraktorëve, Vizatimit teknik, Gjuhëve të huaja, Përpunimit të drurit, Biblioteka, Reparti i kovaçhanës dhe i saldimit.

Fillmisht praktikat e programit mësimor zhvilloheshin në bazën prodhuese të Kombinatit Metalurgjik. Drejtimi i nxënësve bëhej nga mesuesit e shkollës dhe i nxhinierët e Kombinatit, qe jepnin mësim në shkollë.

Në vitin shkollor 1974-75, ngjitur me godinën katër kateshe të shkollës, u ndërtua baza prodhuese, ku nxënësit kryenin praktikën prodhuese në repartet Mekanikë, Auto, Axhusterisë dhe Përpunimit të drurit.

 

Lexo për më tepër ...

 

Profesioni që keni ëndërruar,

kjo është sfida jonë, kjo është krenaria jonë!

Galeria Fotografike