Infrastruktura

Këto objektiva, mbështeten edhe nga një infrastruktura moderne dhe e specializuar për disiplina të ndryshme.

Mjedise bashkëkohore të teorise dhe praktikave profesionale, bën të mundur që të zhvillohet një punë jo vetëm e diferencuar por edhe në grup e specialistëve të rinj.